Gaustaløpet

Betingelser

Påmeldingen er bindende. Ingen del av påmeldingsavgiften vil bli refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker ikke kan delta, f eks sykdom.

Lisens/forsikring
Alle løpere i trimklassen har i sin startkontingent betalt en ulykkesforsikring.

 

Klasser

Aktivklassen, med tidtaking, er for deltakere f.o.m. 15 år (født i 2009 eller tidligere). NSFs klasseinndeling.

Trimklassen fra Fjellstua: uten tidtaking, er for deltakere f.o.m. 15 år (født i 2009 eller tidligere).

Ref. NSF’s reglement for turrenn.

 

Tidsfrist ved mellomtid:

De løperne fra Rjukan Fjellstue som ikke har passert Bitringsnatten før kl. 1400 vil ble stoppet og tatt ut av løpet, evt at de forsetter på eget ansvar og da uten at de regnes som deltakere av Gaustaløpet.

Premiering:

Premiering av 1/3 av de startende i hver av de aktive klassene. Premiering til rennets raskeste løper i dame- og herreklassen.
Trimklasse: ingen tidtaking. Deltakerpremie.
Premieutdeling på Gransherad skole ca. kl. 1430. Premier vil ikke bli ettersendt.

Merker:

Gaustamerket i bronse tildeles løpere etter 5 fullførte løp i aktivklassen. Etter 10 fullførte løp tildeles merket i gylt.
Etter 15, 20, 25, 30, 40 og 50 løp deles ut utmerkelser.

 

 

dager igjen

SISTE NYHETER