Gaustaløpet

Parkering

Parkering ved / i Gransherad, se kartutsnitt

Adresse: Gransherad skole, Lerkelunden 24, 3691 Gransherad

Parkering ved Fjellstua:
Langs riksveien kan en parkere gratis, men ikke stå over natten.
Det er parkeringsplass ved rennkontor hvor parkeringsavgift kan betales med vipps

dager igjen

SISTE NYHETER